Image3

Официално откриване на университетски информационен център , МУ - Пловдив