Официално откриване на Университетски Информационен Център