Официална покана за участие в програмата за научен обмен в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) CEEPUS.

 

Официална покана за участие в програмата за научен обмен в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)CEEPUS.

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

       По програма CEEPUS могат да участват преподаватели, докторанти и студенти за обмен и кратки визитив Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Срокът за регистрация (номинация) за зимния семестър на 2016/2017 г. е 15.05. – 15.06.2016 г.

Мрежите, в които МУ-Пловдив участва, са:

1. CIII-AT-0042-11-1617: Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange, с координатор доц. Мария Спасова ([email protected]);

2. CIII-RO-0016-11-1617: Psychosomatic Medicine: a Multidisciplinary Approach to Improve the Managing Skills of Healthcare Providers, с координатор акад. Дроздстой Стоянов ([email protected]);

3. CIII-SI-1116-01-1617: InterGeenCoop: Intergenerational Cooperation Network(Social Gerontology), с координатор доц. Рада Масалджиева ([email protected]).

За да се осъществи обмен, желаещите следва да се регистрират (номинират) на сайта на CEEPUS, секция „Mobility“, сайт https://www.ceepus.info/login/login.aspx.

За информация за условията по държави: https://www.ceepus.info/

За информация за мрежите, в които МУ-Пловдив участва: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx.         За повече информация: Отдел МСПД, тел. 032 602321, 602509.