ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА „Наука и младост“ 2012

Обявени са ОФИЦИАЛНАТА ПРОГРАМА на конкурс „НАУКА и МЛАДОСТ“ 2012, както и изисквания към материалите за пълнотекстово отпечатване в сборник „Наука и младост 2012“ ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА Изисквания за пълнотекстово отпечатване в сборник НАУКА и МЛАДОСТ 2012