Официално посещение на проф. д-р Диляна Вичева, дм в Държавен университет по медицина и фармация “Николае Тестемицяну” (Република Молдова)

Официално посещение на проф. д-р Диляна Вичева, дм в Държавен университет по медицина и фармация “Николае Тестемицяну” (Република Молдова)
с цел установяване на контакти и склюючване на Меморандум за разбирателство
https://usmf.md/ro/noutati/memorandum-de-colaborare-cu-universitatea-de-medicina-din-plovdiv