Официално стартира Научно-образователният проект „Детски зъби в опасност – какво да правим?“

В заседателната зала на Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Пловдив се проведе работна среща на участниците в научно образователния проект „Детски зъби в опасност – какво да правим?“.

Работната среща се ръководи от декана на Факултета по дентална медицина доц. д-р Деян Нейчев, дм. В проекта участват Регионалната колегия на Българския зъболекарски съюз, Община Пловдив, преподаватели от факултетите по дентална медицина и обществено здраве на Медицински университет – Пловдив и пет общински детски градини от различните райони на град Пловдив: ДГ „Таня Савичева“ – Район „Тракия“, ДГ „Захарно петле“ – Район „Северен“, ДГ „Снежанка“ – Район „Централен“, ДГ „Светла“ – Район „Западен“, и ДГ „Щастливо детство“ – Район „Източен“.

Доц. Нейчев откри работната среща и пожела успех на участниците. Като ръководител на проекта председателят на Регионалната колегия на БЗС д-р Трифон Антонов благодари за подкрепата от страна на Медицински университет Пловдив и Община Пловдив и предостави думата на доц. д-р Нина Мусурлиева да представи основните цели и задачи на проекта: да се повиши оралната култура сред децата от 3до 5 години, чрез специално създадени за тях образователни филм, презентация и ролеви игри, както и да се подготвят родителите, преподавателите и възпитателите в детските градини да участват активно в усвояването и поддържането на оралните хигиенни и диетични навици сред децата. Промяната в нагласите и усвояването на знания и умения за обучение и контрол на оралната хигиена на децата сред работещите в детските градини и родителите ще бъде проследявано и анализирано посредством попълването на разработени от екипа преподаватели анкетни карти. Доц. Мусурлиева подчерта, че програмата на проекта е изготвена в съответствие с приетата НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ – Политика 1.2. „Здраве за децата и юношите (0-19 г.).
Директорът на Дирекция „Здравеопазване“ на Община Пловдив д-р Калин Калинов потвърди подкрепата на ръководството на Община Пловдив и определи проекта като стъпка в изпълнението на приетата здравна стратегия на общината. Той подчерта изключителната важност на оралното здраве сред децата като надеждна превенция на голяма част от заболяванията сред възрастните. Д-р Калинов изрази надежда, че след завършването на обучителния процес в пилотните пет детски градини Регионалната колегия на БЗС и МУ Пловдив ще разширят обхвата и сред останалите детски градини.
Директорите и представителите на участващите в проекта детски градини изразиха своята благодарност и готовност за извършване на планираните дейности, съгласно представената от доц. д-р Веселина Кондева проекто-програма.

Проф. д-р Ростислав Костадинов като регионален секретар по здравеопазване на СРС Подкрепа гр. Пловдив от името на г-н Атанас Кръстев, председател на СРС Подкрепа Пловдив, благодари на ръководителите и участниците в проекта и потвърди интереса и готовността за активно участие на всички синдикални членове от секторите здравеопазване и образование за успешната реализация на целите на проекта и повишаването на оралната култура като елемент от промоцията и превенцията на здравето.
Присъствието на професор Нонка Матева, Зам.-декан по международно сътрудничество и проектна дейност на Факултета по обществено здраве, както и телефонното обръщение към участниците от Зам.-ректора по международно сътрудничество и проектна дейност проф.д-р Диляна Вичева доказват подкрепата и ангажираността на ръководството на МУ Пловдив към проекта.