Медицински семинари в Залцбург (Salzburg Medical Seminars) 2017-2018

Уважаеми представители на Академичния състав,

Напомняме Ви за възможности за професионална квалификация, предоставени от Залцбургските медицински семинари – следдипломна образователна програма, създадена от Американско-австрийската фондация (AAF) и лекари от Weill Medical College of Cornell University в САЩ с цел професионален обмен.

В програмата се предлагат над 30 различни медицински специалности – има семинари по: анестезиология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, оториноларингология, офталмология, акушерство и гинекология, перинатология, неонатология, педиатрия, вътрешни болести, онкология, инфекциозни болести и епидемиология, неврология, психиатрия, физикална медицина, дерматология, образна диагностика, патология, липиден метаболизъм, диабет, социална медицина и обществено здраве.

За МУ – Пловдив понастоящем Координаторската позиция се заема от Д-р Кръстина Кели – Катедра Педиатрия и медицинска генетика ([email protected]).

Допълнителна информация за програмата на предстоящи семинари можете да получите от ТУК.

Детайлна информация за семинарите има на адрес: OMI Salzburg Medical Seminars

Център Проекти
Отдел МСПД