Възможности

Отвореният медицински институт е международна образователна инициатива, която е създадена в подкрепа на професионалното развитие на медицинските специалисти и има за цел да подобри здравеопазването в световен мащаб.

Институтът предлага няколко следдипломни образователни програми и подпомага, чрез менторство, здравните специалисти по време на развитието на тяхната кариера. Програмите на Института се извършват под формата на краткосрочни финансирани мобилности.

Те са подходящи за англоговорещи лекари, в средно ниво на развитие на кариерата им и с произход от държави в преход. Участвайки в тези програми, специалистите имат достъп и може да почерпят опит от западните знания и технологии в сферата на медицината.

През последните 25 години много водещи медицински институции в Съединените щати и Европа се присъединяват към тази инициатива чрез предоставянето на силно ангажирани преподаватели.

Меморандумът за разбирателство между Института и Медицинския университет в Пловдив, подновен през 2021 г, позволява на Университета да номинира годишно десет квалифицирани лекари за участие в семинарите на Института. Освен това в Медицинския университет в Пловдив ежегодно ще бъде провеждан сателитен симпозиум на Института или гостуващ професор.

Семинари

Семинарите на Института се случват под формата на едноседмични интензивни курсове във всички области на медицината, които се провеждат в Schloss Arenberg в Залцбург, Австрия, през цялата календарна година.

Всяка медицинска специалност е разделена на два или три свързани модула, които ежегодно се сменят на ротационен принцип. Всеки семинар се състои от лекции на съвременно ниво, презентации на казуси, семинари и практически обучения.

Семинарите се предлагат на вниманието на висококвалифицирани англоговорещи лекари от държави, които се намират в преход. Всеки семинар е ограничен до максимум 36 участници. Това позволява интензивно взаимодействие между участниците по време на лекциите, дискусиите, презентациите на казуси и практическите сесии.

Семинарите се преподават от лекари от водещи американски и европейски институции. Изборът на участници е състезателен и се основава на техните заслуги. Стипендиите обхващат пътувания, обучение, набор от учебни материали и пълен пансион.

Всички сътрудници на OМИ трябва да допринесат академично, като представят интересен казус. Впоследствие най-добрите казуси се публикуват по електронен път в библиотеката за дейности на Института. Всеки сътрудник на Института прави тест в началото и в края на семинара, тестът се извършва с цел измерване на наученото.

Стипендиантите в топ 50% имат право да участват в стажантските програми на Института и да кандидатстват за допълнителни семинари. Съдържанието на семинарите е достъпно чрез онлайн наръчник, който е безплатен източник за електронно обучение за възпитаниците на програмата.

Календар с предстоящите семинари, дати за тях и темите, на които ще бъдат посветени може да намерите тук – https://www.openmedicalinstitute.org/seminars/

Стажове

ОМИ осигурява на възпитаниците на семинарите възможността да прекарат до три едномесечни посещения в австрийските болници, за да подобрят своите клинични умения, да научат нови техники и лечебни протоколи и да изпитат на практика съвременното болнично управление.

Чрез тази програма възпитаниците на Института могат да изградят и поддържат лични взаимоотношения с австрийските преподаватели и да проучат възможности за научно и образователно сътрудничество с приемащата институция. Клиничните наблюденията често стават причина за иницииране на програми за обмен между съответните институции и интегрират възпитаниците в международната медицинска общност.

Изследователските наблюдения на ОМИ предлагат на клиницистите, които се интересуват от наука и изследвания, да прекарат три месеца във водеща австрийска изследователска институция. Наградените участват в изследователски проекти и придобиват нови изследователски умения. Възпитаниците на Института могат да участват в три тримесечни изследователски наблюдения, като им се предоставят до девет месеца обучение.

За програмата могат да кандидатстват само успешно завършилите семинар на ОМИ. Кандидатите за клинично наблюдение трябва да бъдат наети като медицински лекари в родните си страни и да владеят свободно английски език.

Преди да кандидатстват за изследователско наблюдение, кандидатите трябва да покажат документиран академичен интерес (напр. публикации или изследователски проекти) и трябва да са завършили клинично наблюдение на ОМИ.

https://www.openmedicalinstitute.org/observership/