„ОМНИА“ обучение по предприемачество
В рамките на проекта „ОМНИА“ в Медицински университет – Пловдив ще се проведе обучение по предприемачество и кариерно изграждане за студенти, докторанти и специализанти. Чрез участието ви в обучението ще придобиете ценни знания и умения за вашата бъдеща реализация на пазара на труда, осъществяването на предприемаческите ви идеи, създаването и развитието на собствен бизнес.
Ще получите отговор на въпроси от типа на:

✅️Как да открием собствен дентален/лекарски кабинет или медицински център?
✅️Как се оборудва кабинет и каква документация е необходима?
✅️Как да се регистрираме като едноличен търговец?
✅️Как да отворим и как да управляваме собствена аптека?
✅️Как се управлява фармацевтична компания?
✅️Как се ръководи болница?
✅️Как се работи с НЗОК?

Ще получите възможност да развиете и своите „меки умени“ като:
1. Управление на времето
2. Лидерство
3. Методи за по-ефективно учене
4. Управление на стреса
5. Говорене пред публика и импровизация
6. Работа в екип
7. Комуникационни умения
8. Мотивация
9. DISC
10. Разрешаване на конфликти

Основният лекционен курс ще се провежда в електронна среда, но е предвидена и практическа част, която според противоепидемичните условията е запланувано да се провежда в присъствена среда. Всеки участник ще получи сертификат за преминато обучение!
Побързайте и се влючете в обучението!
▶️ https://forms.office.com/r/GJj8sUHNEt