Онкогенетика – от минало с болести към бъдеще в здраве