Онлайн демонстрация на изследователската платформа MetaCore на Clarivate

На 28 октомври от 12:00 ч. ще бъде организирана онлайн демонстрация на изследователската платформа MetaCore на Clarivate.

Продуктът е тясно специализиран и по описание е насочен към „Функционален анализ на данни за генна експресия, SNP и CGH масиви, протеомика, метаболомика, и други потребителски взаимодействия.“

MetaCore – Функционален анализ на данни за генна експресия, SNP и CGH масиви, протеомика, метаболомика, и други потребителски взаимодействия.

Учените използват MetaCore, защото представлява изчерпателен и организиран източник на данни, събрани от публикации, и от него получават пълно разбиране на своята цел, биомаркер и болест на едно и също място.

Повече подробности в прикачения файл

Заместник-ректор по научноизследователска дейност
проф. д-р Благой Маринов, дм