Онлайн дискусия на тема: „Политики за опазване на имунното здраве на гражданите на Р България. Къде сме и какво може да се направи в бъдеще?““

Българските имунолози отбелязват 29 април – Световния ден на имунологията


П О К А Н А

Уважаеми колеги, дами и господа,

Българска асоциация по клинична имунология (БАКИ), Секция „Имунология” при СУБ и
Експертен съвет по клинична имунология

Ви канят за участие
в онлайн дискусия на тема:

”Политики за опазване на имунното здраве на гражданите на РБългария.

Къде сме и какво може да се направи в бъдеще?“

която ще се проведе на 29.04.2021г. от 12.00 до 14.00ч

Нека в Световния ден на имунологията да споделим отново с широката общественост колко важна е имунологията за човешкото здраве не само в национален, но и в световен мащаб и да утвърдим заедно с експертните гласове от нашата общност необходимостта от постоянна и целенасочена политика за опазване на имунното здраве.

Сред темите и акцентите, които ще бъдат представени и обсъдени, са:

29 април като Световен ден на имунологията (история и смисъл)
Проф. д-р Мариана Мурджева, гл. координатор на ЕС по клинична имунология

Имунното здраве в контекста на правата на човека
Доц. д-р Диана Ковачева, Омбудсман на РБългария

Политики за опазване на имунното здраве
Проф. д-р Елисавета Наумова, Председател на БАКИ и член на ЕС
по клинична имунология

Проектна и научна дейност по имунология във връзка с опазване на общественото здраве
Проф. д-р Мария Николова, съпредседател на Секция ”Имунология”
при СУБ и член на УС на БАКИ

Моля да потвърдите до 27.04.2021г. участието си на имейл:

[email protected]

След това ще Ви бъде изпратен линк за участие в дискусията.

С уважение:

Проф. д-р Елисавета Наумова, дмн
Председател на БАКИ

Проф. д-р Мария Николова, дмн
Съпредседател на Секция”Имунология” при СУБ

Проф. Андрей Чорбанов, дб
Съпредседател на Секция”Имунология” при СУБ

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм
Главен координатор на ЕС по клинична имунология