Oнлайн конференция „Съвременен поглед върху качеството на осигуряване на медицинска грижа, оценка на качеството на клиничните протоколи и клинични насоки в условията на задължително подсигуряване на социалното здраве“

УВАЖЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ,

Западно – Казахстански медицински университет „Марат Оспанов“ (Актобе, Република Казахстан), с който МУ-Пловдив има сключен меморандум за разбирателство организира онлайн конференция „Съвременен поглед върху качеството на осигуряване на медицинска грижа, оценка на качеството на клиничните протоколи и клинични насоки в условията на задължително подсигуряване на социалното здраве“.

Събитието ще се състои на 14 декември 2020 г.

Официалните езици на конференцията са английски, руски и казахски и участието е без такса.

Крайният срок за подаване на статия и форма за кандидатстване е 01.12.2020г.

Всички представени научни разработки ще бъдат публикувани в списанието “Medical Journal of Western Kazakhstan”, индексирано в Руски индекс на научни цитирания.

Линк за регистрация: ТУК

Повече информация: ТУК или на имейл: [email protected]

С уважение,

ПРОФ. Д-Р ДИЛЯНА ВИЧЕВА, ДМ
Зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност