West Kaz

Oнлайн конференция „Съвременен поглед върху качеството на осигуряване на медицинска грижа, оценка на качеството на клиничните протоколи и клинични насоки в условията на задължително подсигуряване на социалното здраве“