efp-logo

Oнлайн лекцията на проф. Антоан Флао, директор на Висшата школа за обществено здраве в Цюрих и на Института за глобално здравеопазване към Медицинския факултет на Женевския университет.