Онлайн промоция на 118 -ти випуск дипломанти на Медицински колеж – Пловдив 26 ноември 2021г.