online promotion MK 2021

Онлайн промоция на 118 -ти випуск дипломанти на Медицински колеж - Пловдив 26  ноември 2021г.