Promocia-MF-2020

Онлайн промоция на Випуск 2020 на Медицински факултет при МУ - Пловдив