Онлайн промоция на ВИПУСК 2021 на Медицински факултет