Онлайн събитие на „Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Всички преподаватели и изследователи имат уникална и важна роля да помогнат за създаването на устойчиво бъдеще. Студентите се нуждаят от актуализирани знания и умения за намиране на решения както за климата, така и за други екологични предизвикателства, които ще доведат до по-устойчива икономика.

На 15.02.2022 г. ще се проведе онлайн събитие на „Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика“ (Connecting Education and the Green Economy Community), организирано от Youth and Education Alliance и Международната асоциация на университетите.

По време на мероприятието участниците ще имат възможността да се запознаят с глобалния документ „Глобални насоки за образование за зелени работни места“ (Global Guidance for Education on Green Jobs – https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35070/GGEGJ.pdf), в който има съпътстващи ресурси за това как да бъдат подобрени учебните програми, стажовете, кариерното ориентиране и назначаването на работа.

Отправяме покана към Вас и всички заинтересовани от темата лица от висшето училище, което представлявате, да се включат в събитието.

Повече информация за самата онлайн среща и начина, по който можете да се извърши регистрацията за нея ще откриете в имейла по-долу, както и на следния линк: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ou3abhAAQnuIYQFDhjL6QA.

С уважение,

инж. Искра Йошовска

главен експерт

Отдел „Политики във висшето образование“

Дирекция „Висше образование“

Министерство на образованието и науката