Connecting higer education and green economy

Онлайн събитие на „Свързване на висшето образование и общността на зелената икономика“