д-р Даниела Иванова Колева-Тютюнджиева

д-р Даниела Иванова Колева-Тютюнджиева

Дата на публикуване: 23.03.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по ВБ, секция „Ендокринология“
Тема на дисертационния труд: Хормони на мастната тъкан, регулатори на апетита и телесното тегло и ендотелна функция при жени с инсулинова резистентност
Научни ръководители: Проф. д-р Мария Орбецова, дм и доц. д-р Юлия Николова, дм
Заповед на Ректора Р – 100 / 30.01.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Орбецова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Цветелина Танкова, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Здравко Каменов, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Катя Тодорова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Митко Митков, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

27.04.2017 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив