д-р Екатерина Георгиева Къртева

д-р Екатерина Георгиева Къртева

  

Дата на публикуване: 18.11.2016
Професионално направление:  7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: кат. „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд:  „Радикуларни щифтове при възстановяване на ендодонтски лекувани зъби – анкетни, биомеханични и клинични изследвания“
Научен ръководител: Проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, дм
Заповед на Ректора Р-2306 / 21.10.2016  
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Здравка Стефанова Иванова, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Славчо Крумов Димитров, дм Външен Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито:  

22.12.2016 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив