д-р Фанка Димитрова Гергинска

д-р Фанка Димитрова Гергинска

Дата на публикуване: 06.06.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд: Роля на андрогенните рецептори в адаптацията на скелетните мускули и миокарда при тренировка за издръжливост на плъхове
Научни ръководители: Доц. д-р Слави Делчев, дм и доц. д-р Катерина Георгиева, дм
Заповед на Ректора Р – 761/25.04.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Димитър Сиврев, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Ивайло Стефанов, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Николай Лазаров, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Слави Делчев, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

06.07.2017 г., 11:00 ч, Седма аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив