д-р Рада Торезова Казакова

д-р Рада Торезова Казакова

Дата на публикуване: 19.05.2017 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Ортопедична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Протетична дентална медицина”
Тема на дисертационния труд: „Методи за подготовка на гингвиналните тъкани при неснемаемо протезиране.“
Научни ръководители: Доц. д-р Ангелина Влахова-Петрова, дм; Доц. д-р Георги Томов, дм
Заповед на Ректора Р-924/12.05.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Ангелина Печева Влахова-Петрова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн Външен Член Становище
4. Доц. д-р Иван Петров Ангелов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Елена Илиева Фиркова-Бернард, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

19.06.2017г. 11 часа в Девета аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.