Становище

Становище

Становище проф. Стефанова за онс доктор на В.Н. Анастасова