Становище

Становище

Становище проф Младенова за онс доктор на В.Стоева