д-р Веселина Иванова Тодорова

д-р Веселина Иванова Тодорова

Дата на публикуване: 12.02.2021 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: Възможности за ранна диагностика и неоперативно лечение на некавитиран апроксимален кариес (анкетни, лабораторни и клинични проучвания)
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Филипов, дм
Заповед на Ректора №: Р-2200/10.12.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Доц. д-р Емилия Гошова Карова, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 18.03.2021 г. във виртуална среда на платформа ZOOM