Становище

Становище

Становище проф. Донева за онс доктор на Ж. Пейчев