Музей на медицината в Пловдив – интервю на проф. Сарафян по Радио Пловдив

Музей на медицината в Пловдив – интервю на проф. Сарафян по Радио Пловдив