Още едно признание за Катедрата по образна диагностика – Поздравителен адрес от Европейската асоциация по радиология

Поздравителен адрес 70 години катедра "Образна диагностика" на МУ - Пловдив