Поздравителен адрес 70 години катедра „Образна диагностика“ на МУ – Пловдив

Поздравителен адрес 70 години катедра "Образна диагностика" на МУ - Пловдив