HIV plakat – 9 March

Осма серия лекции от обучителните курсове по ХИВ/СПИН