Осмо издание на Фестивала на студентите-франкофони от Централна и Източна Европа.

Университетска агенция на Франкофонията AUF, в партньорство с Медицинския университет-Пловдив, Френския институт в България и Международната организация на Франкофонията ще проведе Осмо издание на Фестивала на студентите-франкофони от Централна и Източна Европа.

ФЕСТИВАЛЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ – В ПЛОВДИВ, ОТ 1 ДО 5 ЮЛИ 2019 Г.

Тази година мотото на фестивала е „Да творим заедно“. Програмата предвижда многобройни събития и прояви от научен и културен характер, ателиета по интереси, вечери на културните традиции, състезания, конкурси и пр.

За повече информация : https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-2019-festival-etudiants-francophones-europe-centrale-orientale-creatifs-ensemble/