poster2022_contest_bg_fr-scaled

Осмо издание на студентския конкурс „Най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател-лекар“