Основен курс За лекари-специализанти по ушно-носно-гърлени болести

Основен курс

За лекари-специализанти по ушно-носно-гърлени болести

Ръководител: проф. д-р К. Джамбазов, дм

Изисквания за постъпване в курса: лекари – специализанти

База за провеждане: всички бази за обучение към катедрата по Ушно-носно-гърлени болести, по изготвен план за провеждане на курса.

Време на провеждане: 06.01.2020 до 05.03.2020 г.

Продължителност: 2 месеца

Ушно-носно-гърлени болести – Програма на основен курс за 2020 г.