Основен курс за специализиращи лекари по Ушно-носно-гърлени болести от 09.01.2023 – 10.03.2023 г.