От любопитството към откритията

Гл. ас. д-р Мария Ивановска от МУ-Пловдив, носител на наградата „Питагор“ за млад учен 2021 г. – лектор на Фестивала на науката, организиран от МОН и фондация „Красива наука“.

9 октомври, неделя – 13:00 до 14:00 ч.
София Тех Парк, Зала Космос
вход с безплатни пропуски

Как се става учен? Кои са начините за поддържане и развиване на детското любопитство към света и природата и как то се превръща в избор за образование и кариера в науката? Какво мотивира младите и утвърдените учени и какви са възможностите за работа и постигане на резултати? Ще разберем всичко това от три поколения, посветени на науката – талантливи ученици и изявени млади и опитни учени, носители на български и международни награди за наука.

От любопитството към откритията