Oтбелязване на международен ден на редките болести – 2020 в Пловдив с участието на МУ-Пловдив


Рядко заболяване е всяко едно заболяване, което засяга по-малко от 1 на 2000 граждани. Повечето редки болести са генетични и присъстват през целия живот на човека, дори ако симптомите не се появят веднага след раждането. Редките заболявания се характеризират с голямо разнообразие от симптоми и признаци, които се различават от пациент до пациент, страдащ от същото заболяване.

Всяка рядка болест може да засегне малък брой хора, разпръснати по света, но взети заедно, броят на пряко засегнатите е еквивалентен на населението на третата по големина държава в света. Понастоящем редките заболявания засягат 3,5% – 5,9% от световното население. 72% от редките заболявания са генетични, докато други са резултат от инфекции (бактериални или вирусни), алергии и фактори на околната среда. 70% от тези генетични редки заболявания започват в детска възраст.
https://www.rarediseaseday.org/article/what-is-a-rare-disease

Всяка година последният ден от месец февруари се чества Световен ден на редките болести. Кампанията на инициативата за увеличаване на осведомеността на населението относно редките болести е създадена от EURORDIS и нейния Съвет на националните сдружения през 2008 година.

Тази година инициативата е под мотото „We are the 300 million” – „Ние сме 300-те милиона“. Има над 300 милиона души, които живеят с едно или повече от над 6 000 идентифицирани редки заболявания по света. Всеки от тях е подкрепян от семейството, приятелите, съставляващи общността на редките болести.
https://www.rarediseaseday.org/event/bulgaria/256

Катедрата по Микробиология и имунология на МУ-Пловдив и Лабораторията по Клинична имунология в УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив активно участват в обучението на студенти за редки болести в имунологията, организират благотворително провеждане на училища за пациенти с първични имунни дефицити (ПИД). Също така Катедрата ще се включи активно в информационна кампания сред студентите през целия месец февруари за имуномедиираните редки болести.

Тази година Катедрата по Микробиология и имунология на МУ-Пловдив и Лабораторията по Клинична имунология на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Национален алианс на хора с редки болести и Асоциация НАЕ (наследствен ангиоедем) организират мероприятие с подкрепата на Негово Високопреосвещенство митрополит Николай, Община Пловдив, Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, представители на пациентски организации, членове на техните семейства и приятели.

Събитието ще започне на 29.02.2020 г. (събота) от 10.00 часа с отслужване на молебен в храм „Света Марина”, след което ще има шествие до Община Пловдив, където в знак на солидарност към милионите болни по света, присъстващите масово ще вдигнат ръце, което се осъществява по едно и също време в цяла Европа. В небето ще бъдат пуснати разноцветни балони, символизиращи хилядите видове редки болести.

Да бъдем съпричастни към проблемите на хората с редки болести!
Д-р М. Ивановска, дм
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм