Отдалечен достъп до Web of KnowledgeSM на Thomson Reuters

Отдалечен достъп до Web of KnowledgeSM на Thomson ReutersПлатформата Web of KnowledgeSM вече е достъпна и от компютри и мобилни устройства извън мрежата на МУ – Пловдив.За активиране на отдалечения достъп е необходимо: 1. От компютър, свързан към университетската мрежа да се регистрирате като потребител на адрес www.webofknowledge.com 2. Всеки регистриран потребител получава право за отдалечен достъп от 5 персонални устройства. Достъпът се извършва от адрес www.webofknowledge.com чрез линка за Регистрирани потребители, като се въвеждат данните от личната регистрация. Чрез платформата Web of KnowledgeSM са достъпни следните електронни продукти:   – Web of ScienceSM (1985-present)  – BIOSIS Citation IndexSM (1985-present)  – MEDLINE® (1950-present)  – Journal Citation Reports®Допълнителна информация и съдействие можете да получите в Библиотечно-информационния център.