Отдел МПДС Ви информира за старта на #OpenResearchEurope — платформа за публикуване на научни изследвания


Отдел МПДС Ви информира за старта на #OpenResearchEurope — платформа за публикуване на научни изследвания, която ще бъде достъпна за всеки.

Посредством тази платформа ще се представят резултатите от научните изследвания, финансирани по новата програма #ХоризонтЕвропа (2021-2027 г.), както и по предходната програма „Хоризонт 2020“. Тя пряко ще спомогне да се отстранят някои от големите трудности, често съпровождащи публикуването на научни резултати, каквито са например забавянията, пречките пред повторното използване на резултатите и високите разходи. С платформата ще бъде насърчено и по-широкото използване на практиките на съвместни и отворени научни изследвания, което ще ускори научните открития.

Повече информация за платформата

https://open-research-europe.ec.europa.eu

Проф. д-р Диляна Вичева
Зам.-ректор МСПД