Отдел Реклама и връзки с обществеността

Служител Позиция Контакти
Дора Йорданова Ръководител отдел 032 / 200 536
reklama@mu-plovdiv.bg
Dora.Yordanova@mu-plovdiv.bg
Станислава Янева Експерт 032 / 200 536
reklama@mu-plovdiv.bg
Stanislava.Yaneva@mu-plovdiv.bg