Отдел Реклама и връзки с обществеността

Служител Позиция Контакти
Деляна Лукова Ръководител отдел 032 / 200 505
0887 271712
[email protected]
Станислава Янева Експерт Реклама и връзки с обществеността 032 / 200 536
[email protected]
[email protected]
Ваня Гюлина Експерт Реклама и връзки с обществеността 032 / 200 536
0882 513 739
[email protected]
[email protected]
Ренета Карчева Експерт Реклама и връзки с обществеността 032 / 200 536
[email protected]
[email protected]