Отдел Реклама и връзки с обществеността

Служител Позиция Контакти
Дора Йорданова Ръководител отдел 032 / 200 536
[email protected]
[email protected]
Станислава Янева Експерт 032 / 200 536
[email protected]
[email protected]