Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив организира едномесечен курс на тема „Водене на клинични случаи – основи и отвъд“

Едномесечен курс на тема „Водене на клинични случаи – основи и отвъд“