Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив организира едномесечен курс по „Медицинска психология“

Едномесечен курс по „Медицинска психология“