Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив организира курс базово ниво по „ПСИХОЛОГИЯ НА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ДЕТСКА АГРЕСИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА“

Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив организира курс базово ниво по „ПСИХОЛОГИЯ НА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ДЕТСКА АГРЕСИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА“