Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив организира едномесечен курс по „Медицинска психология“

ЕДНОМЕСЕЧЕН КУРС ПО „МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ“