Отдел СДО организира през учебната 2022/2023 година, следните курсове – обучения с продължителност 2 семестъра

Отдел СДО организира през учебната 2022/2023 година, обучения с продължителност 2 семестъра по:

Координатор – експерт Емилия Харизанова

  1. Детско-юношеска психология
  2. Приложна позитивна психология

Координатор – експерт Стефания Кръстева

  1. Психология на девиантното и зависимото поведение
  2. Психотерапия на детско-юношеската възраст
  3. Интегративна психотерапия
  4. Психология и психотетапия на кризисните състояния
  5. Сексология