Отдел СДО организира през учебната 22/23 г. обучение по „Психиатрия за психолози“ с продължителност 2 семестъра

Психиатрия за психолози