„Отдел СДО Ви уведомява, че на 13.11.2020 г. /петък/ от 12.00 ч. няма да работи, поради дезинфекция на сградата!

яв

„ОТДЕЛ СДО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 13.11.2020 Г. /ПЕТЪК/ ОТ 12.00 Ч. НЯМА ДА РАБОТИ,
ПОРАДИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СГРАДАТА!