Открит тържествен академичен съвет – 10 декември 2015 от 14.00 часа

ТЪРЖЕСТВЕН АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

10 декември (четвъртък)  от 14.00 часа в IV-та аудитория на Аудиторния комплекс

 poster